GRØN SALON OG BÆREDYGTIGHED

Du kan altid være 100% sikker på, at jeg kun behandler dit hår med økologiske og grønne produkter. Min salon har været en certificeret Grøn Salon siden 2005, helt fra Grøn Salon ordningens spæde start. Grøn Salon tjekker alle de produkter, som bliver brugt til behandlingen af dit hår og sikrer sig at der ikke er giftige kemikalier i produkterne og at de er så grønne og økologiske som muligt. Hvert år kommer en medarbejder fra Grøn Salon på besøg og godkender salonen. Man kan altid finde det seneste diplom og certifikat fra grøn salon hos mig.

Den te og kaffe du drikker, og den lille snack du nyder hos mig, er naturligvis også økologisk. Alle de rengøringsmidler jeg bruger til at holde salonen ren og pæn er økologiske og gerne biodynamiske, og jeg arbejder aktivt med at sænke mit energiforbrug og hele tiden blive endnu mere innovativ og bæredygtig.

De 17 verdensmål for bæredygtig udvikling mig meget – specielt mål nr. 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 16 og 17.

https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene

Mål 3 – Sundhed og trivsel. Det er mit mål at fremme din sundhed og trivsel dels gennem mine hårbehandlinger med økologiske og grønne produkter, dels gennem de forskellige kropsbehandlinger og træningsformer som ansigtsyoga og vesterlandske tai-chi. Du skal gå sund og glad ud af Snickars og vide at du både har passet på dig selv og miljøet.

Mål 4 – Kvalitetsuddannelse. Det er min intention at inspirere og få konventionelle frisører, samt unge der gerne vil være frisør til at uddanne sig som grøn frisør, til gavn for sig selv og miljøet. Derfor er jeg aktivt med til at undervise i Grøn Salon konceptet og har deltaget i to Erasmus projekter om grønne og økologiske produkter med fokus på frisører og frisørelevers sundhed i arbejdet.

Mål 5 – Ligestilling mellem køn. Jeg har bevidst valgt at fjerne fokus fra køn og have en mere kønsneutral fremtoning.

Mål 6 – Rent vand og sanitet. Jeg arbejder på at finde en metode til at rense det brugte vand i salonen på. Jeg er i dialog med DTU og håber på, at vi i fællesskab kan finde en bæredygtig løsning på det.

Mål 7 – Bæredygtig energi. Jeg prøver at bruge så bæredygtig energi som muligt bl.a. gennem mit valg af forsyningsselskaber. Ligesom jeg aktivt arbejder på at reducere mit energiforbrug.

Mål 11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund. Jeg gør mit bedste for at fremme og inspirere til en bæredygtig by og lokalsamfund her på Christianshavn.

Mål 12 – Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer. Jeg vil arbejde for at genbruge mere, og bruge så få ressourcer som muligt, uden at det selvfølgelig går ud over kvaliteten af behandlingerne.

Og sidst men ikke mindst mål 16 og 17, som bl.a. handler om at støtte fredelige, og inkluderende samfund og opbygge effektive ansvarlige og inddragende institutioner og om at styrke det globale partnerskab for bæredygtig udvikling.

Jeg arbejder selv på en fredelig måde med at påvirke og inspirere de konventionelle produktfirmaer, til at producere grønne, bæredygtige produkter. Gennem samarbejdet med Grøn Salon og andre aktører kan vi påvirke vores alles fælles mål; en bæredygtig fremtid.

Man kan sige at de 17 verdensmål altid ligget mit hjerte nær, allerede inden de blev ”opfundet” i 2015. Jeg har fra starten samarbejdet med Grøn Salon og har også undervist i deres koncept. Jeg har desuden deltaget i to forskellige nordiske Erasmus projekter fra 2011-2014 om grønne og økologiske produkter, med frisører og frisørelevers sundhed i fokus. Disse projekter gjorde, at jeg fik foretræde i folketinget to gange for at fremlægge resultaterne for regeringen.

HAR DU STIFTET BEKENDTSKAB MED GRØN SALON ?

Her kan du lære lidt om, hvad det går ud på.

I takt med at flere og flere forbrugere bliver bevidste om, at der i mange af de produkter vi omgiver os med, kan være store mængder usunde og ligefrem sundhedsskadelige ingredienser, er der heldigvis nogle der går foran for at oplyse os alle om den helbredsskadelige kemi vi alle kommer i kontakt med i vores hverdag.

Disse mennesker sørger for at den information bliver nemmere at finde og mere tilgængelig for alle. Det betyder, at vi som forbrugere i dag kan være bedre informerede og have en langt bedre chance for at træffe de rigtige beslutninger. Til gavn for vores eget og vores familiers helbred, og til gavn for den verden vi alle bor i.

Blandt disse ildsjæle, som hver dag bidrager til at vi alle kan leve et sundere liv uden skadelige kemikalier og usunde ingredienser i de produkter vi kommer i kontakt med, finder man folkene bag Grøn Salon.

 

UNDER HUDEN

Grøn Salon er en frivillig ordning for frisørsaloner, som findes i hele Norden. Grøn Salon kræver af frisørsalonerne, at en lang række særligt skadelige stoffer hverken må bruges eller forefindes i salonen.

Derudover skal salonerne minimere deres energiforbrug og mindske miljøbelastningen i deres daglige arbejde. Dertil skal bæredygtighed, økologi og genbrug være centrale fokuspunkter i salonen. For at opretholde certifikatet som Grøn Salon bliver salonerne kontrolleret hvert år.

Formålet med Grøn Salon er for det første at fremhæve de frisørsaloner, der gør en systematisk indsats for at forbedre miljøet for frisørerne og deres kunder.

For det andet viser Grøn Salon, at det er muligt at drive en lønsom, moderne og kreativ frisørforretning uden at sætte sit eget og kundernes helbred på spil.

Som et tredje, rigtig godt og vigtigt punkt, har denne ordning øget interessen for grønne produkter til professionelle frisører, hvilket får stadigt flere producenter til at lancere produkter, der kan godkendes til de certificerede Grønne Saloner.

Mærkningsordningen Grøn Salon er samtidig kundernes garanti for, at produkterne rent faktisk er så milde og miljøvenlige, som producenterne hævder.

Det gør det nemmere, bedre og sundere for frisøren at gå på arbejde i sin hverdag, og mere gennemskueligt for alle andre at finde en frisør, som man ved går op i sundhed og miljøvenlighed.

Det betyder i al sin enkelthed, at disse værdier skal være de bærende dele af den enkelte frisørsalons tilgang til faget, og at de ansatte skal have dem helt ind under huden.

I DETALJER

Organisationen Grøn Salon er fuldstændigt non-profit, og det meste af arbejdet bliver gjort frivilligt og ulønnet. Det betyder, at Grøn Salon ikke har til formål at tjene penge. Indtægterne går til lønninger i forbindelse med kontrolbesøgene, et deltidssekretariat og et hjemmesidenavn.

Grøn Salon ordningen har som mål at:

  • Undgå de mest skadelige stoffer i frisørfaget.
  • Tilbyde produkter til ansatte og kunder i frisørsalonerne, som ikke indeholder giftige, kræftfremkaldende, hormonforstyrrende, kraftigt allergifremkaldende og sensibiliserende stoffer, som ellers bruges i vid udstrækning i faget.
  • Påvirke leverandørerne til løbende at udvikle og sælge bedre og mindre skadelige kosmetikprodukter.
  • Forbedre frisørsalonernes miljøforhold på alle områder.
  • Nedsætte energiforbruget og affaldsdannelsen samt fremme brugen af økologiske produkter.

Ved at stille krav som er skrappere end den europæiske lovgivning på området, arbejder Grøn Salon sig hen mod de opstillede mål.

LISTERNE

Grøn Salon har indarbejdet brugervenlighed og et nemt overblik for alle, uanset om man forstår sig på de enkelte ingrediensers miljø- og sundhedsmæssige påvirkning eller ej. De har nemlig udarbejdet 3 lister, der viser hvilke produkter, der indeholder stoffer som er skadelige for menneskers sundhed og miljøet, og hvilke som ikke har et indhold af sådanne stoffer.

Her er de 3 lister sammen med en lille forklaring:

Positivlisten

Alle produkter på denne liste er godkendt til Grøn Salon og indeholder ikke kemi, der er skadelig for miljø eller sundhed.

Negativlisten

Produkterne på denne liste må under ingen omstændigheder bruges i certificerede grønne saloner, idet de indeholder stoffer, der kan være kræftfremkaldende, hormonforstyrrende, fosterskadende, stærkt allergifremkaldende eller stoffer, der er mistænkt for at have nogle af disse virkninger.

Observationslisten

Denne liste er en oversigt over produkter, som er accepteret til brug i Grøn Salon, men hvor vurderingen er, at enkelte ingredienser i produktet bør udskiftes. Disse stoffer er ikke problematiske for flertallet af brugerne og accepteres derfor af Grøn Salon.

DERFOR GRØN SALON

Kendskabet til produkterne og deres ingredienser sammen med en stadigt voksende gruppe frisører i ryggen giver Grøn Salon en blåstempling som organisation.

Der er ingen tvivl om, at frisørerne bliver mere bevidste om de sundhedsfarlige kemikalier som de dagligt bliver udsat for. Derfor er der stadigt flere, der fravælger de usunde kemikalier og sætter fokus på bæredygtighed, økologi og sundhed for mennesker og dyr. Det er slet ikke underligt, at Grøn Salon er en stadigt mere populær ordning blandt frisører i hele Norden.

 

Fremtiden

Det bidrager alt sammen til en lysere fremtid for frisørerne, forbrugerne og miljøet. I sidste ende kan det kun være en kæmpe gevinst for os alle, vores familier og dyre- samt plantelivet på vores lille, blå planet.

FOTO: Maria Snickars
Scroll Up